Fælledgården: Dom for skjulte optagelser

Østre Landsret har afsagt dom, der markerer nogle vigtige betingelser for brug af skjulte optagelser. Ansatte, der blev udstillet med skjulte optagelser, blev tilkendt godtgørelse for tort. Landsretten retter alvorlig beskyldning om manipulation mod journalistpraktikanten, der agerede muldvarp.

Sagen var anlagt af FOA på vegne af fire ansatte på Omsorgscentret Fælledgården, der for mere end otte år siden blev udsat for skjulte optagelser. Retten skulle afgøre, om de ansatte blev udsat for en retsstridig krænkelse, som berettiger til tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1.

De sagsøgte og dømte har haft ledende stillinger ved Bastard Film. SSJ har været medejer og administrerende direktør, og MMM har været medejer og journalistisk leder i filmselskabet.

De skjulte optagelser blev vist den 21. maj 2006 i en landsdækkende tv-udsendelse i Danmarks Radio, Magasinet Søndag. Udsendelsen var baseret på optagelser med skjult kamera og mikrofon, der blev foretaget af en journalistpraktikant på Bastard Film, som fra den 6. december 2005 til den 29. januar 2006 blev ansat som vikar på Fælledgården.

Det fastslås af landsretten, at skjulte optagelser er en alvorlig krænkelser og at optagelser af personer på ikke frit tilgængelige steder som udgangspunkt er en overtrædelse af straffeloven § 264 a.

Samfundsmæssige interesser kan gøre optagelser og publicering berettiget, men ifølge landsrettens præmisser skal medierne kunne godtgøre, at deres anvendelse af optagelser ikke er misvisende eller direkte manipuleret. Det kunne ifølge landsretten være sikret ved, at de ansatte, der blev udstillet havde fået mulighed for at udtale sig om optagelserne: Landsretten lægger vægt på, at de ansatte kunne genkendes, og at de ikke fik mulighed for at kommentere optagelserne i udsendelsen.

I landsrettens begrundelse står bl.a. følgende sætning: “Landsretten finder, at de viste optagelser forekommer konstruerede og iscenesat af [journalistprak­tikanten]”. Det fremgår af dommen, at praktikantens havde fået som opgave at sørge for skjulte optagelser under hendes arbejde på Fælledgården. Hun har efterfølgende deltaget i klipningen sammen med de sagsøgte, der var hendes chefer. Det var DR, der stod for den endelige bearbejdning og traf beslutning om, hvordan der skulle sløres, og at kun personer i ledende stillinger i København Kommune fik mulighed for at kommentere. På denne baggrund er det besynderligt og kritisabelt, at landsretten “dømmer” praktikanten for manipulation. Hun er ikke sagsøgt i sagen og har ikke haft reel mulighed for at forsvare sig mod landsrettens alvorlige beskyldning.

De skjulte optagelser fra Fællesgården har tidligere givet anledning til kritik fra Pressenævnet: Muldvarp på Fælledgården og Nedre toilette.

Videregivelsen af skjulte optagelser har også givet anledning til en straffesag, hvor praktikanten, der agerede muldvarp, og hendes chef på Bastard Film blev dømt for brud på tavshedspligten.

Muligheden for at kommentere er slået fra.