Juridisk informationssøgning

  • Alle love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på retsinformation.dk. Man kan anvende en retsakts kaldenavn som f.eks. ’offentlighedsloven’ eller ’straffeloven’ som søgeord og på den måde let finde, den retsakt, man søger. Her kan man også finde bemærkningerne til love og lovbestemmelser: På de enkelte loves faneblade kan man klikke sig videre ind i lovforarbejderne og læse om baggrunden for reglerne og meningen med anvendte formuleringer. EU-lovgivning ligger på http://eur-lex.europa.eu.
  • Svar på § 20-spørgsmål findes på dk (ft.dk). Sitet indeholder Folketingets dokumentdatabase og er en guldgrubbe af information vedrørende Folketingets arbejde og lovgivning. Her findes også alle fremsatte og vedtagne love og beslutningsforslag, information om EU-sager, referater fra udvalgsarbejde og høringer, Folketingets møde- og aktivitetskalender m.v. Siden er enkelt opbygget og giver adgang til de enkelte dokumenter via forskellige indgange og søgekriterier som f.eks. emne, dato(interval), dokumenttype, udvalg/medlem og ministerområde.
  • Retslister findes på domstol.dk, hvor hver enkelt domstol har sin egen side. Her kan man desuden finde referater af seneste domme og kendelser, pressemeddelelser og i nogle tilfælde også nye domme og kendelser i pdf-format. Højesteret og Sø- og Handelsretten lægger alle deres afgørelser på hjemmesiden, mens det er mere varierende for øvrige domstole. Der findes endnu ikke en central database med domme og kendelser, og finder man ikke den dom eller kendelse man søger på hjemmesiden, må man bruges retsplejelovens regler om aktindsigt. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger på hudoc.echr.coe.int, mens domme fra EU-domstolen ligger på curia.europa.eu.
  • De presseetiske regler og Pressenævnets kendelser ligger på pressenaevnet.dk. Her kan man også se, hvilke digitale medier, der har tilmeldt sig Pressenævnet. Der er en god søgeinformation, så man let kan finde de kendelser, man er interesseret i.
Posted i