Offentlig interesse

  • Medierne har en udvidet ytringsfrihed, når de formidler information om emner af offentlig interesse.
  • Denne særstatus skyldes mediernes funktion i et demokratisk samfund: Det er gennem medierne, at udveksling og formidling af information, idéer og meninger finder sted, og medierne spiller derfor en afgørende rolle for udøvelsen af de rettigheder, der sikres gennem ytrings- og informationsfriheden
  • Et emne er af offentlig interesse, hvis det er væsentligt og har relevans for samfundsdebatten. Dette er normalt altid tilfældet, hvis det angår et aktuelt politisk emne, en vigtig begivenhed, samfundsforhold i bred forstand eller et emne, som har betydning for mange mennesker. Ved vurderingen lægges der vægt på emnets evne til at skabe offentlig debat, emnets nyheds- og informationsværdi, reportagens karakter og form, den dækkede begivenheds debatskabende formål m.v.
  • Den tematiske afgrænsning af emner af offentlig interesse er vid. Definitionen afhænger af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde, men Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at offentlig interesse ikke kun foreligger, hvor offentliggørelsen angår politiske forhold eller forbrydelser, men også vedrørende sport, kultur, erhvervsliv, lokale forhold og i særlige tilfælde også private forhold, hvis sidstnævnte ikke alene offentliggøres for at underholde.
  • Offentlig interesse er et medieretligt begreb, som ikke er defineret ved, om mange mennesker interesserer sig for et givent emne. Information af ren underholdningsværdi, der f.eks. har til formål at tilfredsstille læsernes/seernes nysgerrighed efter privatlivsdetaljer om en kendt person, er ikke af offentlig interesse. Det samme gælder personlige eller nærgående oplysninger om ofre for ulykker eller kriminalitet.
Posted i