Brug af links

  • Det er tilladt at linke til hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, når hjemmesiden er frit tilgængelig. Det gælder fx links til artikler, som i forvejen er lovligt offentliggjort på nettet.
  • At en artikel (eller andet materiale) er lovligt offentliggjort betyder, at materialet er offentliggjort med ophavsmandens samtykke. Det kan man normalt regne med er tilfældet, for så vidt angår etablerede mediers netportaler, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioners hjemmesider og websites med et højt kvalitetsniveau.
  • Hvis artiklerne efterfølgende fjernes fra hjemmesiden, der linkes til, eller hvis adgangen til artiklerne er eller bliver begrænset, er det ikke (længere) lovligt at linke til dem uden rettighedshaverens samtykke. Det gælder fx artikler, der kun kan opnås adgang til mod betaling.
  • Det er også tilladt at frame indhold på en anden hjemmeside. Framing (eller embedded linking) er en teknik, hvor indhold på en hjemmeside spejles på en anden hjemmeside, så det ikke kan ses, at der linkes. Som fx når en video fra YouTube lægges på en hjemmeside, hvorfra den kan afspilles, uden at det kan ses, at den reelt afspilles via YouTube.
  • Der gælder de samme principper for framing som dem, der er nævnt oven for om linkning.
Posted i