God citatskik

  • Det er i strid med god presseskik at citere nogen for noget, de ikke har sagt. I grove tilfælde kan citatfejl være en overtrædelse af straffelovens regler om bagvaskelse.
  • Det ligger inden for et medies redaktionelle frihed at redigere en kildes udtalelser, men udtalelserne må ikke fremstå som direkte citat, hvis de er redigeret.
  • Når en kilde er klar over, at han eller hun taler med en journalist, er det normalt ikke i strid med god presseskik at citere vedkommende for udtalelser.
  • Hvis en kilde efter samtalen påpeger, at udtalelserne faldt uden for citat eller fortryder sin medvirken, ligger det inden for den redaktionelle frihed at beslutte, om kilden alligevel skal citeres. I disse overvejelser bør det indgå, om emnet er af offentlig interesse, og om kildens oplysninger er væsentlige. Der bør endvidere tages hensyn til de eventuelle skadevirkninger, det kan have for kilden at blive citeret mod sin vilje.
  • Hvis skadevirkningerne vil være store, skal offentlighedens interesse i at blive informeret om citatet og dets ophavsmand normalt være ret tungtvejende for at opveje hensynet til kilden. I sådan en situation kunne det i stedet overvejes at lade kilden være anonym.
  • Citater bør forelægges inden offentliggørelse, så eventuelle fejl eller misforståelser kan blive rettet.
  • Det er tilladt at citere fra litterære værker, men kun i det omfang formålet tilsiger. Kunstværker må gengives i forbindelse med kritik og anden omtale, men også kun i det omfang formålet tilsiger.
Posted i