Om at tilmelde sig Pressenævnet

  • Aviser, ugeblade, fagblade og andre danske medier på tryk, der udkommer mindst to gange om året, er automatisk omfattet af medieansvarsloven. Det samme gælder radio- og tv-stationer, der har sendetilladelse i Danmark.
  • Når et medie er tilmeldt Pressenævnet (eller automatisk omfattet af medieansvarsloven), har det forskellige retlige konsekvenser. F.eks. kan der klages over mediet til Pressenævnet, som kan udtale kritik, hvis mediet har handlet i strid med god presseskik.
  • En anden konsekvens er, at mediet bliver omfattet kildebeskyttelsen. Det betyder, at mediet ikke kan pålægges at afsløre identiteten på sine kilder, medmindre ganske særlige undtagelser er opfyldt.
  • Mediet bliver desuden omfattet af det særlige ansvarssystem, som gælder efter medieansvarsloven. Det betyder, at det primært er journalisten/fotografen og redaktøren, som kan stilles til ansvar, hvis mediet har handlet i strid med loven eller er blevet pålagt erstatningsansvar ved domstolene.
  • Digitale medier, som tilmelder sig frivilligt til Pressenævnet, skal være opmærksomme på,  at hvis de samtidig tilmelder sig Pressenævnet efter lov om massemediernes informationsdatabaser (efter § 6, stk. 1), har tilmeldingen til sidstnævnte lov forrang. I så fald er de trods tilmelding ikke omfattet af medieansvarsloven og dermed heller ikke af mange af de fordele og forpligtelser, som denne lov giver.
Posted i