Privatlivets fred

  • Man må ikke fotografere nogen, som befinder sig på privat eller ikke frit tilgængeligt område. Sådanne områder er steder, hvor mennesker bor eller opholder sig, og offentlige og private lokaliteter, hvortil der ikke er almindelig fri adgang. Dette gælder dog ikke, hvis optagelsen sker til brug formidling af information af væsentlig samfundsmæssig interesse.
  • Man må ikke videregive eller offentliggøre information om en persons private forhold så som interne familieforhold, sygdom og dødsårsager, kriminalitet og sociale problemer, økonomiske forhold, religion mv. Der kan dog gøres en undtagelse herfra, hvis informationen angår en person, som spiller en rolle i offentligheden (især i forhold til politikere), OG informationen er af væsentlig samfundsmæssig interesse.
  • Man må ikke skaffe sig adgang til en andens bolig eller kontor, og man skal forlade privat område, hvis man bliver opfordret til det. Dette gælder dog ikke journalister/fotografer, hvis de er tilstede for at dække en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, f.eks. en demonstration.
  • Man må ikke læse andres breve eller private notater (herunder e-mails, sms’er og andre digitale optegnelser), aflytte telefonsamtaler, tappe elektronisk post m.v. Man må heller iværksætte overvågning af andre eller udsætte dem for systematisk chikane (paparazzimetoder).
  • Man må gerne optage samtaler, man selv er part i, og man har ikke pligt til at orientere andre samtaleparter om optagelsen. Man må også gerne optage samtaler mellem andre, hvis blot den ene af samtaleparterne har givet tilladelse til det. Heller ikke i denne situation behøver man orientere de øvrige.
Posted i