Tagged: Danmarks Radio

Propaganda eller oplysning

Der er igen sat spørgsmålstegn ved, om staten laver ulovlig propaganda før en folkeafstemning. Radio- og fjernsynsloven har et særligt forbud mod reklamer for politiske budskaber under valgkampe, det vil sige fra udskrivelse til afholdelse af valg eller folkeafstemning.

Den aktuelle strid står om en videofilm, som Erhvervs- og Vækstministeriet har fået lavet om patentreformen, der skal til folkeafstemning 25. maj. To lektorer i retorik udtaler kritik til Jyllands-Posten 24/4. Lektor Carsten Madsen, Aarhus Universitet udtaler, at filmen har manipulerende træk. Lektor Lars Pynt Andersen, Syddanske Universitet betegner filmen som en propagandavideo.

Ifølge flere medier 25/4 har ministeret efter kritikken justeret videoens speak, så det nu fremgår, at Danmark afgiver suverænitet, hvis det bliver et ja ved afstemningen.

Sidst en lignende sag blev behandlet var i 2009, hvor Radio- og tv-nævnet fastslog, at den film, Statsministeriet fik lavet før folkeafstemningen om tronfølgeloven, havde til formål at skaffe et flertal for ja til lovændringen. Filmens form og indhold gav et klart signal: Et moderne menneske kan kun have én rigtig holdning.

Radio- og tv-nævnet fastslog 27.11.2009, at det var klart ulovligt, at TV 2 sendte propagandafilmen kort før folkeafstemningen i 2009. I DR blev propagandafilmen vist i en OBS-udsendelse, og Radio- og tv-nævnet kan ikke træffe afgørelse om indholdet i konkrete programmer ved DR. Radio- og tv-nævnets vurdering af filmen var naturligvis den samme, og nævnet konkluderede, at ansvaret for overholdelsen af loven lå hos DR’s ledelse.

Radio- og fjernsynsloven § 76, stk. 4:
“I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for politiske budskaber i perioden fra tidspunktet for udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og indtil afholdelsen af valget eller afstemningen. Er dato for valget eller afstemningen bekendtgjort tidligere end 3 måneder før afholdelsen, indtræder den reklamefri periode først 3 måneder før afholdelsen af valget eller afstemningen.”