Ændring af PSI-loven

Folketinget vedtog kort før afslutningsdebatten at ændre loven om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer – PSI-loven. Baggrunden for ændringerne er ændringer i EU’s PSI-direktiv: 2013/37/EU af 26. juni 2013.

PSI-lovens anvendelsesområde er udvidet og omfatter nu også offentlige biblioteker, arkiver og museer. Der er indført en mulighed for at indgå eneretsaftaler på op til 10 år om digitalisering af kulturelle ressourcer.

PSI-loven er nu blevet placeret under finansministeriet, og finansministeren bliver bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om myndighedernes offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger. PSI-lovens praktiske betydning skal ses i sammenhæng med den nye offentlighedslovs regler om datasammenstilling og databeskrivelser, men disse regler er ikke nævnt i forbindelse med lovforslaget.

Finansministeriet gør ikke meget for at gøre opmærksom på formålet med PSI-reglerne. Men EU informerer på en særlig platform: ePSIplatform.

Ved forslag om ændringer i love og bekendtgørelser om offentlighed i de senere år er Danmarks Medie- og Journalisthøjskole blevet hørt. Det er ikke sket i forbindelse med ændringen af PSI-loven.

Muligheden for at kommentere er slået fra.