Omstændigt at få tilladelse til droneflyvning

Både medier og virksomheder har for alvor fået øjnene op for de mange billedmæssige muligheder, der ligger i at sætte et kamera på en drone og vise billeder fra luften. Men lovgivningen på området gør det kompliceret for medierne at bruge droner som en del af nyhedsdækningen. De meget skrappe regler for blandt andet sikkerhedsafstand, gør at det indtil videre ikke er attraktivt for medierne at bruge dronerne til fotos og video.

I juli 2014 blev Danmarks Radio politianmeldt af Trafikstyrelsen for at have fløjet ulovligt med en drone i forbindelse med en vejrudsigt. Her sendte DR en drone op over et sommerhusområde, som ifølge Trafikstyrelsen er en klokkeklar overskridelse af loven. Se artikel hos Trafikstyrelsen.

Reglerne for droneflyvning rummer eksempelvis følgende, som har betydning for mediehuse:
– Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m.
– Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så ringe ulempe som muligt.
– Flyvehøjden må højst være 100 m over terræn.
– Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.
– Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000) skal være mindst 5 km.
– Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation som angivet på Kort & – Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000) skal være mindst 8 km.

Fynske Medier har som det første mediehus herhjemme fået tilladelse til at flyve med drone, og det har ikke været en enkel opgave at få den i hus.

Mediehuset er nu udstyret med en driftshåndbog, der er godkendt af Luftfartsstyrelsen og som giver elastik i forhold til eksempelvis reglen om afstand til bebyggelse. Denne regel er læmpet under forudsætning af, at man etablerer et afspærret, sikkert område, hvor der ikke er mennesker. Den praktiske håndtering af dette skal mediehuset i gang med at undersøge og afprøve. Også reglerne om afstand til lufthavne er lempet i mediehusets tilladelse.

Fynske Medier har fået godkendt fotograf Niels Mogensen Svalebøg som dronepilot, og han har været i igennem en praktisk prøve og svaret på spørgsmål for at kvalificere sig:

”Ud over at vi skal have denne tilladelse for at kunne bruge en drone i erhvervsmæssig sammenhæng, er der også mange af kravene til sikkerheden, som er på sin plads. Der er jo folk som er kommet til skade af droner. Dog er flere af reglerne i dag de samme som ved almindelige fly, og det kan virke lidt omstændigt,” fortæller Niels Mogensen Svalebøg.

Ifølge reglerne skal man i virksomheden ud over en chef-pilot have en ansvarlig for vedligeholdelse og en, der kan træne nye piloter. Indtil videre har Niels Mogensen Svalebøg fået tildelt alle kasketterne.

Ud over at følge reglerne i den udstedte driftshåndbog, skal mediehuset skal føre logbog over alle flyvninger, ligesom man skal følge en række procedurer i forbindelse med opstart af en flyvning.

Processen med at få tilladelsen har været undervejs siden april 2014, og kostet både dyre konsulentpenge og et stort ringbind med procedurer, tjeklister og regler for Fynske Mediers brug af drone. Ifølge fotochef Michael Bager er vejen mod en godkendelse til droneflyvning både lang og omstændig:

”Principielt er det alt for kompliceret. Processen har båret bræg af, at de folk, der er sat til at regulere på området er de samme som håndterer andre flyvninger, nemlig Luftfartsstyrelsen. De små droner som den, vi har anskaffet, bliver næsten behandlet som om det var et rigtigt fly. Vi vidste, at dette ville komme til at tage tid, og satte derfor også hurtigt processen i gang, da vi havde anskaffet dronen”.

Læs mere om Trafikstyrelsens regler for droner.

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>