Mogens Camre dømt for udtalelse på Twitter

Mogens Camre er blevet idømt en bødestraf for en racistisk udtalelse på Twitter om Hitler, jøder og muslimer

Retten i Glostrup har den 18. august 2015 idømt forfatter og politiker Mogens Camre (DF) en bøde på 8.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Domfældelsen vedrører et tweet sidste år, hvor Mogens Camre skrev: ‘Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen.’

Mogens-Camre-(O)

Rettens flertal (2 dommere) fandt, at at udtalelsen efter sit indhold var egnet til at virke forhånende ognedværdigende overfor en gruppe af personer på grund af deres religion. Udtalelsen var fremsat på twitter, et medie som sikrer en umiddelbar udbredelse til en større gruppe, og dermed strafbar. Én dommer ville derimod frifinde Mogens Camre.

Mogens Camre har anket dommen til Østre Landsret.

Se pressemeddelelsen fra Retten i Glostrup

Muligheden for at kommentere er slået fra.