Ombudsmanden rejser sag om flygtningeannoncer

‘Vi bør have afklaret, om ministeriet har levet op til gældende retsprincipper om offentlig information’ siger Folketingets Ombudsmand om de omdiskuterede flygtningeannoncer.

Annoncerne har været indrykket i bl.a. libanesiske medier og er hængt op på danske asylcentre. Fra flere sider har det været påpeget, at annoncerne er vildledende og efterlader især flygtninge fra Syrien med et forkert billede af forholdene i Danmark. Ifølge Ombudsmanden kan flygtninge herved blive påvirket til at undlade at søge asyl i Danmark. “Derfor bør vi have afklaret, om ministeriet har levet op til gældende retsprincipper om offentlig information”, siger Ombudsmanden.

Henvisningen til ‘gældende retsprincipper for offentlig information’ refererer ikke til noget fast indarbejdet begreb i den juridiske teori eller praksis. Henvisningen må imidlertid antages at referere til almindelige retsprincipper for den offentlige forvaltling, som generelt skal overholde krav om saglighed, ligebehandling og proportionalitet. Efter disse principper er det retsstridigt for en offentlig myndighed at informere borgerne på en måde, som kan medføre, at en borger ikke opnår en retsstilling, som han eller hun ellers har krav på.

Ombudsmanden har i første omgang bedt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse i sagen. Ministeriets svar skal foreligge senest den 2. oktober 2015.

Læs Ombudsmandens brev til Udlændingeministeriet på ombudsmanden.dk

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>