Forbrugerombudsmanden har fokus på skjult reklame

Forbrugerombudsmanden har fokus på skjult reklame i trykte medier og indskærper nu reglerne om markeringen af reklamer. 

Det sker over for flere medievirksomheder, som ifølge Forbrugerombudsmanden har overtrådt markedsføringsloven i publikationer, hvor det ikke fremgik tydeligt, hvad der var reklame, og hvad der var redaktionelt indhold.

Reglerne for god markedsføringsskik er beskrevet i Markedsføringslovens § 4:
En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen har påtalt to konkrete tilfælde, som hun beskriver på følgende måde:

TB Media ApS og Berlingske Media A/S har efter Forbrugerombuds-mandens opfattelse overtrådt markedsføringslovens § 4 om skjult reklame i 2016. De to medievirksomheder havde ikke gjort læserne af henholdsvis magasinet ”Børn og Fritid” og annoncetillægget ”Det Gode Seniorliv” tydeligt opmærksomme på, hvornår der var tale om annoncer. 

Magasinerne havde for eksempel ikke skrevet ”annonce” eller ”reklame” tydeligt på de sider, der indeholdt annoncørbetalt indhold.”

Tidligere i år fik selskabet MediaXpress en bøde for ikke at have gjort det tilstrækkeligt klart for deres læsere, hvornår der var tale om betalte annoncer i magasinerne Byggeri + Arkitektur og et særtillæg til Bygge- og Anlægsavisen.

Læs mere på Forbrugerombudsmandens hjemmeside

Muligheden for at kommentere er slået fra.